Expressió de la setmana: See eye to eye.
TAGS: ingles

Aquesta setmana a BRIT, la nostra acadèmia d’anglès a Tarragona, volem que aprenguis una nova expressió idiomàtica que enriquirà la teva comunicació en el dia a dia.

Expressió de la setmana: See eye to eye.

Definició: Un ‘see eye to eye’ (veu ull a ull) amb algú quan veu alguna cosa en la mateixa manera que l’altre, o quan està d’acord amb algú sobre alguna cosa.

Exemple: “It ‘s great that I finally have a new team member who sees eye to eye with me on most things. We make a really good team!”

                “És genial per fi tenir un nou membre a l’equip que veu ull a ull * (see eye to eye) amb mi. Fem un molt bon equip! “

Origen:

És cert que una gran quantitat d’expressions idiomàtiques són relativament noves. No obstant això, ‘see eye to eye’ ens trasllada a l’antiguitat. De fet, una de les seves referències pot trobar a la bíblia.

En Ixià 52: 8, podem llegir “The voice of your watchmen-they lift up their voice; together they sing for joy; for eye to eye they see the return of the Lord to Zion. “

Nota: Per descomptat, aquesta expressió pot també utilitzar-se per expressar desacord, com en el següent exemple:

‘Just as in any other job, there are moments when we (coworkers) do not see eye to eye on certain issues, but these moments are always Constructive.’

‘Tal com en qualsevol feina, hi ha moments quan nosaltres (els companys de treball) no veiem ull a ull (see eye to eye) en algunes qüestions, però aquests moments són sempre constructius.’

* Aquesta expressió no existeix, simplement seria una traducció literal utilitzada per donar una idea de com podria dir-se en català.

Aquí us deixem enllaços per a que pugueu mirar els nostres cursos:

Anglès

Espanyol per a estrangers

Alemany

Francès